analityczny.pl
domena na sprzedaż

domain for sale

email: classroom@o2.pl


Analiza finansowa jest niezbędna do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania racjonalnych decyzji.

Efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa znajduje odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej, a więc analiza powinna stanowić jedno z podstawowych narzędzi optymalizowania zysków i nadwyżki finansowej. Celem analizy jest:


1) uzyskanie podstaw wyjściowych do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych, dotyczących np. opłacalności sprzedaży, kształtowania struktury kapitałów, nowych inwestycj;

2) kontrola zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami jakie przyjmowano przy podejmowaniu decyzji

3) orientacja, jak sytuację majątkową i finansową firmy mogą oceniać jej wierzyciele oraz inni kontrahenci


Analiza finansowa i analiza ekonomiczna, są narzędziem umożliwiającym określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa, wybranie optymalnego rodzaju inwestycji oraz strategii restrukturyzacji i rozwoju. Analiza ekonomiczno-finansowa służy do poznania i oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz identyfikacji związków przyczynowo-skutkowych powstających między określonymi kategoriami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie. Ponieważ analiza ta pozwala zarówno zdiagnozować stan przedsiębiorstwa, jak i podejmować określone decyzje dotyczące jego przyszłości jest ona bardzo użytecznym narzędziem sterowania każdym przedsiębiorstwem.